قالیچه دستباف تبریز طرح ماهی تبریز گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح ماهی تبریز گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح ماهی تبریز گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح ماهی تبریز گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح ماهی تبریز گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22208
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی تبریز
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه دستباف تبریز طح ماهی تبریز گل ابریشم