قالیچه دستباف تبریز طرح قانع پور چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح قانع پور چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح قانع پور چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح قانع پور چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح قانع پور چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22209
محل بافت : تبریز
عرض : 151 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 55
طرح : قانع پور
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه قانع پور پنجاه و پنج رج واقعی چله و گل ابریشم