تابلو فرش دستباف تبریز طرح دختر جواهر فروش چله ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح دختر جواهر فروش چله ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح دختر جواهر فروش چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61242
محل بافت : تبریز
عرض : 60 سانتی متر
طول : 99 سانتی متر
عرض با قاب : 85 سانتی متر
طول با قاب : 122 سانتی متر
رج : 50
طرح : دختر جواهر فروش
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح دختر جواهر فروش چله ابریشم