قالیچه دستباف تبریز طرح جواد قلم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جواد قلم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جواد قلم گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جواد قلم گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جواد قلم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22225
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 220 سانتی متر
رج : 50
طرح : جواد قلم
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : لاکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 9 کیلوگرم

قالیچه دستباف تبریز نقشه جواد قلم گل ابریشم اعلا باف