ذرع و نیم دستباف تبریز طرح شیرفر  چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح شیرفر  چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح شیرفر  چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح شیرفر  چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح شیرفر چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31010
محل بافت : تبریز
عرض : 105 سانتی متر
طول : 154 سانتی متر
رج : 50
طرح : شیرفر
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه شیر فر چله و گل ابریشم