جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشمجفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشم

جفت شش متری دستباف تبریز طرح جدید سالاری دو متن چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10894
محل بافت : تبریز
عرض : 200 سانتی متر
طول : 304 سانتی متر
رج : 40
طرح : سالاری دو متن
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 35 کیلوگرم

جفت شش متری دستباف تبریز نقشه سالاری دو متن چله و گل ابریشم