قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل و کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل و کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل و کف حاشیه ابریشمقالیچه تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل و کف حاشیه ابریشم

قالیچه تبریز طرح جدید خطیبی چله و گل و کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22217
محل بافت : تبریز
عرض : 156 سانتی متر
طول : 210 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : طلایی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه خطیبی جدید کف حاشیه و چله و گل ابریشم