قالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر کف حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر کف حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر کف حاشیه ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر کف حاشیه ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید موج مهر کف حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22220
محل بافت : تبریز
عرض : 157 سانتی متر
طول : 206 سانتی متر
رج : 55
طرح : موج مهر نوین فر
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف تبریز نقشه جدید موج مهر کف حاشیه و چله و گل ابریشم