ذرع و چهارک گلیم شیرازی

ذرع و چهارک گلیم شیرازی

آماده فروش

کد فرش : 80211
محل بافت : شیراز
عرض : 71 سانتی متر
طول : 96 سانتی متر
رج : 0
طرح : هشت حوض
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : خردلی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 1 کیلوگرم

ذرع و چارک تمام پشم رنگ گیاهی