قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22223
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 208 سانتی متر
رج : 55
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : شرابی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستباف تبریز نقشه جدید خطیبی چله و گل و کف حاشیه ابریشم