قالیچه دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج چله و گل ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج چله و گل ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح قره باغی شصت رج چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22224
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 216 سانتی متر
رج : 60
طرح : قره باغی
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : شرابی
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستباف تبریز نقشه قره باغی شصت رج واقعی چله و گل ابریشم