ذرع و نیم دستباف تبریز طرح کهن جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح کهن جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح کهن جدید چله و گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح کهن جدید چله و گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح کهن جدید چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31013
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 55
طرح : کهن جدید
ابریشم : 50 %
رنگ زمینه : مسی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز دستباف نقشه جدید کهن چله و گل ابریشم