ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح جدید خطیبی کف حاشیه و چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31017
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم تبریز نقشه جدید خطیبی کف حاشیه ابریشم