دایره قطر یک متر و نیم فرش دستباف نایین گل ابریشمدایره قطر یک متر و نیم فرش دستباف نایین گل ابریشمدایره قطر یک متر و نیم فرش دستباف نایین گل ابریشمدایره قطر یک متر و نیم فرش دستباف نایین گل ابریشم

دایره قطر یک متر و نیم فرش دستباف نایین گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50170
محل بافت : نایین
عرض : 150 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 50
طرح : دسته گلی
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 5 کیلوگرم

فرش گرد دستبافت قطر یک متر ونیم گل ابریشم نایین