ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل و حاشیه ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل و حاشیه ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل و حاشیه ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل و حاشیه ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح خطیبی چله و گل و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31018
محل بافت : تبریز
عرض : 104 سانتی متر
طول : 152 سانتی متر
رج : 50
طرح : خطیبی جدید
ابریشم : 60 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستبافت تبریز طرح خطیبی چله و گل و حاشیه ابریشم