ذرع و نیم دستباف تبریز طرح شاهی  چله و گل و کف متن ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح شاهی  چله و گل و کف متن ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح شاهی  چله و گل و کف متن ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح شاهی  چله و گل و کف متن ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح شاهی چله و گل و کف متن ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 31016
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 150 سانتی متر
رج : 60
طرح : شاهی جدید
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه شاهی چله و گل و کف متن ابریشم