جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح میرزایی جدید چله و گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح میرزایی جدید چله و گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح میرزایی جدید چله و گل ابریشمجفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح میرزایی جدید چله و گل ابریشم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز طرح میرزایی جدید چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31014
محل بافت : تبریز
عرض : 101 سانتی متر
طول : 156 سانتی متر
رج : 55
طرح : میرزایی جدید
ابریشم : 55 %
رنگ زمینه : آبی
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

جفت ذرع و نیم دستباف تبریز نقشه جدید میرزایی چله و گل ابریشم