قالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل و کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل و کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل و کف ابریشمقالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل و کف ابریشم

قالیچه دستباف تبریز طرح جدیدسالاری دو متن چله و گل و کف ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22211
محل بافت : تبریز
عرض : 153 سانتی متر
طول : 204 سانتی متر
رج : 60
طرح : سالاری دو متن
ابریشم : 65 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 8 کیلوگرم

قالیچه دستباف نقشه جدید سالاری دو متن چله و گل و کف متن ابریشم شصت رج