شش متری دستباف تبریز طرح میرزایی جدید کف متن و حاشیه ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح میرزایی جدید کف متن و حاشیه ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح میرزایی جدید کف متن و حاشیه ابریشمشش متری دستباف تبریز طرح میرزایی جدید کف متن و حاشیه ابریشم

شش متری دستباف تبریز طرح میرزایی جدید کف متن و حاشیه ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 10897
محل بافت : تبریز
عرض : 201 سانتی متر
طول : 300 سانتی متر
رج : 60
طرح : میرزایی جدید
ابریشم : 75 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : آبی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 16 کیلوگرم

شش متری دستباف جدید تبریز نقشه میرزایی کف متن و حاشیه و چله و گل ابریشم