تابلو فرش دستباف تبریز طرح شام آخر چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح شام آخر چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح شام آخر چله و گل ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61248
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 41 سانتی متر
طول بدون قاب 81 سانتی متر
عرض با قاب : 62 سانتی متر
طول با قاب : 101 سانتی متر
رج : 50
طرح : شام آخر لئوناردوداوینچی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰ ﷼

تابلو فرش تبریز نقشه شام آخر چله و گل ابریشم