تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید گلدان گل تولیدی سیدیان برجسته بافتابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید گلدان گل تولیدی سیدیان برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح جدید گلدان گل تولیدی سیدیان برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61252
محل بافت : تبریز
عرض : 41 سانتی متر
طول : 59 سانتی متر
عرض با قاب : 62 سانتی متر
طول با قاب : 80 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل سیدیان
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز دستبافت تولیدی سیدیان چله و گل ابریشم برجسته باف