تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل سفالی چله و گل ابریشم برجسته باف تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل سفالی چله و گل ابریشم برجسته باف

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل سفالی چله و گل ابریشم برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61253
محل بافت : تبریز
عرض : 46 سانتی متر
طول : 60 سانتی متر
عرض با قاب : 66 سانتی متر
طول با قاب : 82 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان سفالی گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز دستباف نقشه گلدان گل سفالی چله و گل ابریشم