تابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی گل  چله و گل ابریشم تابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی گل  چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح سطل چوبی گل چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61261
محل بافت : تبریز
عرض : 45 سانتی متر
طول : 67 سانتی متر
عرض با قاب : 68 سانتی متر
طول با قاب : 91 سانتی متر
رج : 50
طرح : سطل چوبی گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز دستباف نقشه سبد گل طولی چله و گل ابریشم