تابلو فرش دستباف تبریز طرح تنگ گل برجسته باف و چله و گل ابریشمتابلو فرش دستباف تبریز طرح تنگ گل برجسته باف و چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح تنگ گل برجسته باف و چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61268
محل بافت : تبریز
عرض : 61 سانتی متر
طول : 80 سانتی متر
عرض با قاب : 90 سانتی متر
طول با قاب : 108 سانتی متر
رج : 50
طرح : تنگ گل
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه تنگ پر از گل چله و گل ابریشم برجسته باف