قالیچه سه متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی بسیار اعلاقالیچه سه متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی بسیار اعلاقالیچه سه متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی بسیار اعلاقالیچه سه متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی بسیار اعلا

قالیچه سه متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی بسیار اعلا

فروخته شده

کد فرش : 22229
محل بافت : بیجار کردستان
عرض : 140 سانتی متر
طول : 221 سانتی متر
رج : 50
طرح : مستوفی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستباف اصل شهر بیجار نقشه مستوفی پشم ریز