قالیچه سه متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی بسیار اعلاقالیچه سه متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی بسیار اعلاقالیچه سه متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی بسیار اعلاقالیچه سه متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی بسیار اعلا

قالیچه سه متری دستباف اصل بیجار طرح مستوفی بسیار اعلا

فروخته شده

کد فرش : 22230
محل بافت : بیجار کردستان
عرض : 140 سانتی متر
طول : 220 سانتی متر
رج : 50
طرح : مستوفی
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم
جنس چله : نخ
وزن : 12 کیلوگرم

قالیچه سه متری دستبافت اصل شهر بیجار نقشه بینظیر مستوفی پشم ریز