زیرتلفنی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی کیان بسیار ریز بافتزیرتلفنی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی کیان بسیار ریز بافتزیرتلفنی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی کیان بسیار ریز بافت

زیرتلفنی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی کیان بسیار ریز بافت

فروخته شده

کد فرش : 41045
محل بافت : قم
عرض : 32 سانتی متر
طول : 46 سانتی متر
رج : 70
طرح : لچک ترنج کیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

زیرتلفنی دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج تولیدی کیان