زیرتلفنی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی کیان بسیار ریز بافتزیرتلفنی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی کیان بسیار ریز بافتزیرتلفنی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی کیان بسیار ریز بافت

زیرتلفنی تمام ابریشم دستباف قم تولیدی کیان بسیار ریز بافت

آماده فروش

کد فرش : 41045
محل بافت : قم
عرض : 32 سانتی متر
طول : 46 سانتی متر
رج : 70
طرح : لچک ترنج کیان
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : سرمه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

زیرتلفنی دستباف تمام ابریشم قم لچک ترنج تولیدی کیان