گلیم سوزنی دستباف قوچان قالیچه تمام پشم رنگ گیاهی

گلیم سوزنی دستباف قوچان قالیچه تمام پشم رنگ گیاهی

فروخته شده

کد فرش : 80730
محل بافت : قوچان
عرض : 121 سانتی متر
طول : 180 سانتی متر
رج : 0
طرح : محرمات
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : مشکی
جنس پرز : پشم
جنس چله : پشم
وزن : 3 کیلوگرم

گلیم سوزنی دستباف قوچان قالیچه نقش محرمات