دوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلادوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلادوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلادوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلا

دوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلا

فروخته شده

کد فرش : 31028
محل بافت : بیجار کردستان
عرض : 111 سانتی متر
طول : 172 سانتی متر
رج : 50
طرح : لچک ترنج اصیل
ابریشم : 10 %
رنگ زمینه : سرمه ای
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : پشم و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 7 کیلوگرم

دوذرعی دستباف بیجار کردستان نقشه لچک ترنج پشم و ابریشم اعلا