دوذرعی دستباف قشقایی نقشه ترنج کتیبه ای اعلا بافدوذرعی دستباف قشقایی نقشه ترنج کتیبه ای اعلا بافدوذرعی دستباف قشقایی نقشه ترنج کتیبه ای اعلا بافدوذرعی دستباف قشقایی نقشه ترنج کتیبه ای اعلا باف

دوذرعی دستباف قشقایی نقشه ترنج کتیبه ای اعلا باف

فروخته شده

کد فرش : 22231
محل بافت : قشقایی
عرض : 126 سانتی متر
طول : 164 سانتی متر
رج : 45
طرح : ترنج کتیبه ای
ابریشم : 0 %
رنگ زمینه : شتری
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : پشم ریز
جنس چله : نخ
وزن : 8 کیلوگرم

دوذرعی دستباف قشقایی نقشه ترنج کتیبه ای اعلا باف رنگ گیاهی