ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشمذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 31030
محل بافت : تبریز
عرض : 103 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : سبز
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

ذرع و نیم دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم