تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل تولیدی مالکی چله و گل ابریشم تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل تولیدی مالکی چله و گل ابریشم

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل تولیدی مالکی چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61277
محل بافت : تبریز
عرض : 47 سانتی متر
طول : 69 سانتی متر
عرض با قاب : 66 سانتی متر
طول با قاب : 87 سانتی متر
رج : 55
طرح : سبد گل مالکی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریزطرح سبد گل چله و گل ابریشم