تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل تولیدی مودت تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل تولیدی مودت

تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل تولیدی مودت

فروخته شده

کد فرش : 61280
محل بافت : تبریز
عرض : 51 سانتی متر
طول : 65 سانتی متر
عرض با قاب : 72 سانتی متر
طول با قاب : 86 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان گل مودت
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز نقشه گلدان چله و گل ابریشم تولیدی مودت