تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل آفتابگردان تولیدی رسولی تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل آفتابگردان تولیدی رسولی

تابلو فرش دستباف تبریز طرح گلدان گل آفتابگردان تولیدی رسولی

فروخته شده

کد فرش : 61283
محل بافت : تبریز
عرض : 49 سانتی متر
طول : 69 سانتی متر
عرض با قاب : 73 سانتی متر
طول با قاب : 93 سانتی متر
رج : 55
طرح : گلدان گل آفتابگردان تولیدی رسولی
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز نقشه گلدان گل رسولی چله و گل ابریشم