تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد و سوره کوثر برجسته بافتابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد و سوره کوثر برجسته باف

تابلو فرش دستباف تبریز طرح وان یکاد و سوره کوثر برجسته باف

فروخته شده

کد فرش : 61284
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 83 سانتی متر
عرض با قاب : 71 سانتی متر
طول با قاب : 101 سانتی متر
رج : 50
طرح : وان یکاد و سوره کوثر
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تبریز نقشه جدید وان یکاد و سوره کوثر