تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل سنگی تولیدی صادقیتابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل سنگی تولیدی صادقی

تابلو فرش دستباف تبریز طرح سبد گل سنگی تولیدی صادقی

فروخته شده

کد فرش : 61286
محل بافت : تبریز
عرض : 55 سانتی متر
طول : 73 سانتی متر
عرض با قاب : 78 سانتی متر
طول با قاب : 95 سانتی متر
رج : 50
طرح : گل سنگی برجته باف
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف نقشه گل سنگی مارک صادقی چله و گل ابریشم