پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار گل فرنگپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار گل فرنگپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار گل فرنگ

پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی شهریار گل فرنگ

فروخته شده

کد فرش : 41047
محل بافت : قم
عرض : 41 سانتی متر
طول : 58 سانتی متر
رج : 80
طرح : گل فرنگ
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : نوک مدادی
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی دستبافت تمام ابریشم قم طرح گل فرنگ اعلا باف