پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی احمدی نقشه گلدانیپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی احمدی نقشه گلدانیپشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی احمدی نقشه گلدانی

پشتی دستباف تمام ابریشم قم تولیدی احمدی نقشه گلدانی

فروخته شده

کد فرش : 41048
محل بافت : قم
عرض : 42 سانتی متر
طول : 62 سانتی متر
رج : 75
طرح : گلدانی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : فیروزه ای
رنگ حاشیه : فیروزه ای
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

پشتی دستبافت تمام ابریشم قم تولیدی احمدی نقشه گلدانی