قالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفایی

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم طرح گنبد مارک وفایی

آماده فروش

کد فرش : 22233
محل بافت : قم
عرض : 137 سانتی متر
طول : 197 سانتی متر
رج : 65
طرح : گنبد سراسری
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

قالیچه تمام ابریشم دستبافت قم نقشه گنبد سراسری تولیدی وفایی