قالیچه دستباف تمام ابریشم قم ترک باف طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم ترک باف طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم ترک باف طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم ترک باف طرح گنبد مارک وفاییقالیچه دستباف تمام ابریشم قم ترک باف طرح گنبد مارک وفایی

قالیچه دستباف تمام ابریشم قم ترک باف طرح گنبد مارک وفایی

آماده فروش

کد فرش : 22233
محل بافت : قم- ترک باف
عرض : 137 سانتی متر
طول : 197 سانتی متر
رج : 65
طرح : گنبد سراسری
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : الوان
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 5 کیلوگرم

۳۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ؜ریال

قالیچه تمام ابریشم دستبافت قم ترک بافت نقشه گنبد سراسری تولیدی وفایی