ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم نقشه یکطرفه هفتاد رج دست دوم ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم نقشه یکطرفه هفتاد رج دست دوم ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم نقشه یکطرفه هفتاد رج دست دوم ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم نقشه یکطرفه هفتاد رج دست دوم

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم نقشه یکطرفه هفتاد رج دست دوم

فروخته شده

کد فرش : 41038
محل بافت : قم
عرض : 78 سانتی متر
طول : 125 سانتی متر
رج : 70
طرح : یکطرفه درختی
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : بژ
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

ذرع و چهارک دستباف تمام ابریشم قم نقشه یکطرفه درختی دست دوم