تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی زائری

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم نقشه شکارگاه تولیدی زائری

فروخته شده

کد فرش : 41049
محل بافت : قم
عرض : 41 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
عرض با قاب : 63 سانتی متر
طول با قاب : 122 سانتی متر
رج : 75
طرح : شکارگاه تولیدی امیر زائری
ابریشم : 100 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 2 کیلوگرم

تابلو فرش دستباف تمام ابریشم قم تولیدی زائری نقشه اصیل شکارگاه