جفت قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم جفت قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم جفت قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم جفت قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

جفت قالیچه دستباف تبریز طرح هریس گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 22236
محل بافت : تبریز
عرض : 152 سانتی متر
طول : 212 سانتی متر
رج : 50
طرح : هریس تبریز
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : مشکی
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 16 کیلوگرم

جفت قالیچه تبریز طرح هریس گل ابریشم پنجاه رج