دایره قطر یک متر فرش دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشمدایره قطر یک متر فرش دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشمدایره قطر یک متر فرش دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشمدایره قطر یک متر فرش دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشم

دایره قطر یک متر فرش دستباف تبریز طرح تقی زاده گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50173
محل بافت : تبریز
عرض : 100 سانتی متر
طول : 100 سانتی متر
رج : 50
طرح : تقی زاده
ابریشم : 25 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : مسی
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 1 کیلوگرم

فرش گرد قطر یک متر دستبافت تبریز طرح تقی زاده گل ابریشم