تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس بانو گودیوا چله ابریشم تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس بانو گودیوا چله ابریشم

تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس بانو گودیوا چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61295
محل بافت : تبریز
عرض : 67 سانتی متر
طول : 88 سانتی متر
عرض با قاب : 90 سانتی متر
طول با قاب : 110 سانتی متر
رج : 50
طرح : بانو گودیوا
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز با طرح تندیس لیدی گودیوا برجسته باف و چله ابریشم