تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس بانو گودیوا چله ابریشم تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس بانو گودیوا چله ابریشم

تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس بانو گودیوا چله ابریشم

آماده فروش

کد فرش : 61296
محل بافت : تبریز
عرض بدون قاب 65 سانتی متر
طول بدون قاب 95 سانتی متر
عرض با قاب : سانتی متر
طول با قاب : سانتی متر
رج : 50
طرح : بانو گودیوا
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ﷼

تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس لیدی گودیوا چله ابریشم تولیدی عاقلی