تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس بانو گودیوا چله ابریشم تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس بانو گودیوا چله ابریشم

تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس بانو گودیوا چله ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61296
محل بافت : تبریز
عرض : 65 سانتی متر
طول : 95 سانتی متر
عرض با قاب : 84 سانتی متر
طول با قاب : 114 سانتی متر
رج : 50
طرح : بانو گودیوا
ابریشم : 30 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک
جنس چله : ابریشم
وزن : 4 کیلوگرم

تابلو فرش تبریز برجسته باف تندیس لیدی گودیوا چله ابریشم تولیدی عاقلی