تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل کریم نژاد چله و گل ابریشم بدون قاب

تابلو فرش تبریز طرح گلدان گل کریم نژاد چله و گل ابریشم بدون قاب

فروخته شده

کد فرش : 61302
محل بافت : تبریز
عرض : 30 سانتی متر
طول : 52 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل تولیدی کریم نژاد
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 1 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل تولیدی کریم نژاد چله و گل ابریشم