تابلو فرش تبریز طرح گل بهار و میوه چله و گل ابریشم تابلو فرش تبریز طرح گل بهار و میوه چله و گل ابریشم

تابلو فرش تبریز طرح گل بهار و میوه چله و گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 61305
محل بافت : تبریز
عرض : 53 سانتی متر
طول : 75 سانتی متر
عرض با قاب : 74 سانتی متر
طول با قاب : 96 سانتی متر
رج : 50
طرح : گلدان گل بهار و میوه
ابریشم : 45 %
رنگ زمینه : الوان
رنگ حاشیه : ندارد
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : ابریشم
وزن : 3 کیلوگرم

تابلو فرش دستبافت تبریز نقشه گلدان گل بهار چله و گل ابریشم