فرش دستباف نایین گرد قطر یک متر و نیم گل ابریشم فرش دستباف نایین گرد قطر یک متر و نیم گل ابریشم فرش دستباف نایین گرد قطر یک متر و نیم گل ابریشم فرش دستباف نایین گرد قطر یک متر و نیم گل ابریشم

فرش دستباف نایین گرد قطر یک متر و نیم گل ابریشم

فروخته شده

کد فرش : 50174
محل بافت : نایین
عرض : 155 سانتی متر
طول : 155 سانتی متر
رج : 50
طرح : ترنج دسته گلی
ابریشم : 20 %
رنگ زمینه : لاکی
رنگ حاشیه : کرم
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 4 کیلوگرم

دایره قطر یک و نیم متر دستباف نایین گل ابریشم