شش متری دستباف ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم در حد نوشش متری دستباف ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم در حد نوشش متری دستباف ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم در حد نوشش متری دستباف ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم در حد نو

شش متری دستباف ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم در حد نو

فروخته شده

کد فرش : 10903
محل بافت : تبریز _ خوی
عرض : 206 سانتی متر
طول : 305 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی هفت متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

فرش شش متری دستباف تبریز نقشه ماهی گل ابریشم دست دوم در حد نو