شش متری دستباف ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم در حد نوشش متری دستباف ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم در حد نوشش متری دستباف ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم در حد نوشش متری دستباف ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم در حد نو

شش متری دستباف ماهی پنجاه رج گل ابریشم دست دوم در حد نو

فروخته شده

کد فرش : 10904
محل بافت : تبریز _ خوی
عرض : 308 سانتی متر
طول : 205 سانتی متر
رج : 50
طرح : ماهی هفت متن
ابریشم : 15 %
رنگ زمینه : کرم
رنگ حاشیه : سبز
جنس پرز : کرک و ابریشم
جنس چله : نخ
وزن : 20 کیلوگرم

قالی شش متری دستبافت تبریز نقشه ماهی هفت گل ابریشم دست دوم سالم